This event has already happened! Click here to see upcoming events from Cardiff Music Awards
Cardiff Music Awards Show 2019

Cardiff Music Awards Show 2019

Event Time Fri 29th Mar 2019 at 6:00pm-Sat 30th Mar 2019 at 1:00am
Event Location Tramshed Cardiff, Cardiff
Event Price £10 - £15 + fees
Cardiff Music Awards
3.9k Followers

Tickets

Cardiff Music Awards Earlybird Ticket More Off Sale
£10.00 +
£1.00 booking fee
Cardiff Music Awards Finalist Ticket More Off Sale
£15.00 +
£1.50 booking fee
Cardiff Music Awards Public Ticket More Off Sale
£15.00 +
£1.50 booking fee
Student Ticket More Off Sale
£10.00 +
£1.00 booking fee
Nothing selected yet

Cardiff Music Awards Show 2019

The date for the third Cardiff Music Awards and Cardiff’s biggest night for music has been announced as 29th March 2019. The prestigious event will again be held at Tramshed, one of Cardiff’s most acclaimed music venues from 18:00-23:00. Tickets are just £15, which includes a fresh and fruity free cocktail on entry from Barti Rum, one of the event’s sponsors.

Mae'r dyddiad y cynhelir noson gerddoriaeth fwyaf y brifddinas a Gwobrau Miwsig Caerdydd, a hynny am y drydedd flwyddyn yn olynol, wedi cael ei gyhoeddi, sef 29 Mawrth 2019. Bydd y digwyddiad mawreddog hwn yn cael ei gynnal unwaith eto yn Tramshed, un o leoliadau cerddoriaeth mwyaf enwog Caerdydd, a hynny rhwng 18:00 a 23:00. Dim ond £15 yw pris pob tocyn, sy'n cynnwys coctêl ffres llawn ffrwythau rhad ac am ddim wrth i chi gyrraedd, a hynny gan Barti Rum, un o noddwyr y digwyddiad.


Line Up

CHROMA – the explosive three-piece opened the first Cardiff Music Awards in 2017 and have since become one of Wales’ best loved live bands with an acerbic, bilingual lyrical presence and huge live sound.
CHROMA – agorodd y band tri-aelod hwn y Gwobrau Miswig Caerdydd cyntaf yn 2017, ac ers hynny mae wedi dod yn un o fandiau byw mwyaf poblogaidd Cymru, gyda phresenoldeb crafog, dwyieithog, telynegol ynghyd â sain fyw enfawr.

MADI – the brand new experimental pop project from Cardiff veteran Maddie Jones bring their full audio-visual experience to the Tramshed with a rare live performance in the capital.
MADI – mae prosiect pop arbrofol newydd sbon y cerddor hirsefydlog o Gaerdydd, Maddie Jones, yn dod â phrofiad clyweledol llawn i'r Tramshed, gyda pherfformiad byw prin yn y brifddinas.

Mace – one of Cardiff’s best loved MCs, with a huge local following and lyrics that pay homage to his hometown. Mace has huge energy and a way with words that engages audiences across the city.
Mace – MC mwyaf poblogaidd Caerdydd o bosibl, gyda llond gwlad o ddilynwyr lleol, a geiriau sy'n talu teyrnged i'w dref enedigol. Mae gan Mace egni enfawr a dawn dweud sy'n apelio at gynulleidfaoedd ledled y ddinas.

HANA2K – a worldwide pop sensation from Cardiff who went from strength to strength in 2018 after joining the Forté Project and proving her worth in a host of live environments from indie rock shows to her own headline show.
HANA2K – y cerddor pop o Gaerdydd sy'n boblogaidd dros y byd, a aeth o nerth i nerth yn 2018 ar ôl ymuno â Phrosiect Forté, a phrofi ei gwerth mewn amrywiaeth o amgylcheddau byw o sioeau roc indi i'w sioe ei hun.

DJ Jaffa – one of Cardiff’s longest running DJs with international acclaim. Jaffa's presence on the Cardiff scene is so dominant that he has received a nomination for Best DJ every year since the award’s inception.
DJ Jaffa – un o DJs mwyaf profiadol Caerdydd sydd wedi ennill cymeradwyaeth ryngwladol. Mae presenoldeb Jaffa ar sin Caerdydd mor gryf fel y mae wedi cael ei enwebu ar gyfer y categori DJ Gorau bob blwyddyn ers dechrau'r gwobrau.

Venue

Tramshed Cardiff
Clare Rd, Cardiff CF11 6QP, UK
Loading...